Powrót z misji w Tajlandii

Niedawno swoją trzyletnią (!) misję w tajskich górach zakończyła Ania Majchrzak, która uczyła angielskiego dzieci z plemion górskich, niemających szans na państwową edukację.

Ania Majchrzak

Podsumowując swoją misję napisała:

„Jak pomogliśmy? Przede wszystkim dzięki nam – wolontariuszom i współpracownikom FIDESCO – znacznie poprawił się poziom znajomości języka angielskiego wśród uczniów szkoły im. Świętego Józefa w Mae Chaem. (…) Jednym z dużych sukcesów było „English question of the month”, czyli pytanie miesiąca w języku angielskim. Dzięki temu, że w każdy poniedziałmisjaek przez jeden miesiąc powtarzaliśmy na apelu to samo pytanie w języku angielskim i zmienialiśmy pytanie każdego miesiąca, dzieci nauczyły się rozumieć, zadawać i odpowiadać na siedem różnych pytań, co znaczy, że już potrafią podtrzymać krótką konwersację w języku angielskim. (…) Drugim strzałem w dziesiątkę było skupienie się w szóstej klasie na nauce odmiany i użycia czasownika „być”, czego nie uwzględniają ani podręczniki, ani wytyczne Ministerstwa Edukacji. Wyjaśnię, że tajskie zdanie nie musi zawierać czasownika, co sprawia, że Tajowie nie rozumieją, jak ważne jest używanie czasowników, zwłaszcza czasownika „być” w języku angielskim. Mam jednak nadzieję, że „nasi” szóstoklasiści już to zrozumieli. (…)

Na pytanie: „Jak pomogliśmy?” możemy zatem odpowiedzieć: modlitwą (bez niej nie wytrwałabym tu trzy lata, a liczne problematyczne sytuacje mogły zamienić się w tragedie) (…) i darowizną na rzecz FIDESCO (bez tego wsparcia, nie byłoby polskich wolontariuszy w Tajlandii i innych zakątkach świata). Pokazujemy/udowadniamy również, że losy katolików na całym świecie nie są nam obojętne. (…) Zarówno Wy – przez swoją modlitwę i wsparcie finansowe misji FIDESCO, jak i samo FIDESCO – przez zaangażowanie w projekty wspólnot katolickich na całym świecie, w końcu również ja – przez służbę w tajskich górach pomogliśmy zamienić Słowo Boże w czyn i uświadomić niektórym ludziom, że wiara w Jezusa Chrystusa jest żywa i potrafi zmieniać ludzkie życie na bardziej obfite, pełne sensu, pokoju ducha, miłości Boga i bliźniego.”

Aniu, dziękujemy Ci za te wspaniałe trzy lata. Misja trwa!

Misyjne LAsT MinUTe

Jeszcze do końca stycznia czekamy na CV i listy motywacyjne osób, które chciałby pojechać na misje z Fidesco. Obecnie nasi wolontariusze pracują w 35 krajach na 5 kontynentach, są wśród nich lekarze, nauczyciele, architekci, rolnicy, inżynierowie, pielęgniarki i wielu innych, mężczyźni, kobiety, małżeństwa… Dwa lata swojego życia oddają na służbę potrzebującym. Napisz do nas, przyjdź na dzień zapoznawczy 8 lutego i przekonaj się, czy to nie jest zadanie dla Ciebie?Basia Chmielowska uczy tajskie dzieci